Inne usługi psychologiczne - Gabinet Psychologiczny, Psycholog, Poradnia Psychologiczna

Przejdź do treści

Inne usługi psychologiczne

Pracownia oferuje możliwość przeprowadzenia diagnostyki psychologicznej , kierowanej  do osób indywidualnych i instytucji. wykonamy badania osobowości, poziomu inteligencji oraz funkcjonowania poznawczego, tj. koncentracji uwagi, pamięci, zdolności uczenia się, etc.
Przygotowujemy opinie psychologiczne w oparciu o metody diagnostyczne, które zawsze dobieramy indywidualnie kierując się  potrzebami klienta
Do przeprowadzenia diagnozy pracownia posiada odpowiednie testy z akredytacją Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie:
osobowości
kompetencji szkolnych i zawodowych
inteligencji procesów poznawczych
uzdolnień dla dzieci powyżej 12 roku życia i młodzieży
funkcjonowania w szkole
umiejętności społecznych
inteligencji emocjonalnej
diagnoza profilowa kandydatów do pracy (selekcja i rekrutacja)
relacji rodzinnych
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie prowadzonych przez nas badań prosimy o kontakt.

Wróć do spisu treści